Política de privadesa

Responsable

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest lloc web és Rocodrom Girona sl (d’ara endavant, “calmico”), amb domicili social al Carrer Alacant num 13 Girona 17005, correu electrònic info@calmico.cat.

Finalitat

Les dades personals de l’usuari d’aquest lloc web es tractaran per a les finalitats següents:

  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Oportunitats de treball. Eliminem tots els currículums rebuts un cop transcorreguts 2 anys des de la recepció, per la qual cosa si vol seguir formant part de la nostra base de dades passat aquest termini, haurà de tornar-nos a enviar el currículum. Les dades seran conservades durant el termini indicat i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Mantenir informat l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de calmico. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que l’usuari retiri el consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari. Hi ha a disposició de l’usuari els sistemes d’exclusió publicitària relacionats en el lloc web www.aepd.es

Destinataris

Les dades es podran comunicar als destinataris tercers següents: Administracions públiques per al compliment d’obligacions legals. També es podran comunicar a les categories d’encarregats següents: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal.
Alguns d’aquests encarregats poden trobar fora de l’espai Econòmic Europeu, amb els quals s’adoptaran les garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional.

Drets

L’usuari pot exercir davant calmico els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.
Igualment, en els tractaments de les dades de l’usuari la legitimació dels quals es basi en el consentiment donat per l’usuari, té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar una sol·licitud al carrer de la Carrer Alacant num 13 Girona 17005 o a l’adreça de correu electrònic info@calmico.cat. En qualsevol cas, l’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho considera oportú.