CENTRE
D'ESCALADA
A GIRONA

2.000 m2 de blocs i vies per a tothom!

@calmico